Стандартна Услуга (Тип1)

ПРИМЕР:Даден потребител купува стийм акаунт... Акаунта го задържам. Купувача изпраща парите на селъра и след това му давам акаунта.

Премиум услуга

ПРИМЕР: Даден потребител купува стийм акаунт... Акаунта както и парите ги задържам аз и след това изпращам парите до селъра и акаунта до купувача.

Стандартна Услуга (Тип2)

ПРИМЕР: Даден потребител купува стийм акаунт... Задържам парите, но не задържам акаунта.. След като селъра предаде акаунта на купувача, му изпращам парите.